shofha

free
Hilhom Binhom kaman w kaman

حيلهم بينهم كمان و كمان

٤.٦
٢٠١٠

مجموعة من المقالب والمفارقات يقع فيها ضيوف البرنامج من الممثلين والممثلات والشخصات اﻹعلامية.